KÖP OCH LEVERANSVILLKOR – PRIVATPERSON

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Trailerimport i Norden AB bekräftat beställningen genom e-postad orderbekräftelse.

Priser

Alla priser visas inkl. moms.
Moms debiteras alltid för svenska kunder.

Betalningsmetoder
Vi accepterar följande betalningssätt:

 • PayPal (kortbetalning)
 • Swish 1234465597
 • Vid avhämtning:
  • Kortbetalning
  • Swish

Friskrivning
Vid eventuella felaktigheter i t ex. angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.
Vi reserverar oss för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser.

Frakt & Leverans

 • Alla leveranser sker med Schenker Parcel Ombud eller DHL Servicepoint.
 • Större försändelser som ej kan skickas via ombud/servicepoint kan även ske med DHL Home Deliviery mot extra kostnad.
 • Avhämtning hos Trailerimport i Gullbrandstorp

Trailerimport i Norden står för garantin tills dess att produkten/produkterna levererats till kund. Synliga skador på godset skall anmälas till oss på support@trailerimport.se Alla artiklar som visas med ”i lager”-status finns i vårt lager för omgående leverans.

Leveranstider
För varor som finns i lager skickas varan dagen efter beställning.
Vid restnoterad order levereras varan dagen efter vi åter fått in den i lager.

Fraktkostnad
Fraktkostnad beror på vilken produkt du handlat.

 • Fast fraktkostnad – minifrakt 99:- (inkl. moms)
 • Fast fraktkostnad – standardfrakt 179:- (inkl. moms)
 • Fast fraktkostnad – skrymmande 299:- (inkl. moms)
 • Specialfrakt 1 – frakt 4 – 1369:- (inkl. moms)
 • Specialfrakt 2 – frakt 5 – 685:- (inkl. moms)
 • Fri frakt vid order över 1 500:- (ej skrymmande, efter rabatt, inkl. moms)
 • Special/anpassad frakt vid t ex. extra skrymmande produkter.

Ångerrätt & returer
Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du har tagit emot en vara vi har skickat till dig. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Enligt 4 § i denna lag gäller inte ångerrätten distansavtal om bland annat:

 • En tjänst och fullgörandet har påbörjats med konsumentens samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.
 • En vara som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal.
 • Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Detta innebär att produkten ska kunna säljas som ny till nästkommande kund, utan att denne reagerar på att produkten ser använd ut.
 • Ångerrätt gäller ej för specialbeställd produkt (vara som ej lagerhålls av Trailerimport i Norden AB)

För att undvika problem när du vill utnyttja ångerrätten, ta kontakt med oss innan du skickar tillbaka varor, på support@trailerimport.se

Vid åberopande av ångerrätt:
Meddela Trailerimport inom 14 dagar från det att du har mottagit beställningen eller del av den att du avser utöva din ångerrätt. Önskar du en retursedel vänligen kontakta oss på support@trailerimport.se, vid utnyttjande av ångerrätt står du som kund för returfrakt. Returnera varan, i produktkartongen med det avsedda inneremballaget snarast efter att du meddelat oss om att avtalet frånträds. Bifoga kontouppgifter för återbetalning. Återbetalning sker inom 30 dagar från det att varan mottagits av oss.

Garanti & reklamation
Är din vara skadad eller felaktig måste du reklamera varan inom 10 dagar. Beskriv felet noggrant och uppge beställning och fakturanummer. Vid reklamation skall du kontakta vår kundtjänst via e-post support@trailerimport.se för erhållande av RMA (returnummer/retursedel). Vi återkommer sedan till dig med information om hur ärendet skall hanteras.

 • Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gaskolvar, hjullager, sparkskydd, gummibeläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer inte skönhetsfel.
 • Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av släpet.
 • Garantin gäller inte för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet ej godkända av oss och/eller tillverkaren.
 • Garantin gäller enbart vid normal användning av konsument. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av garantin.
 • Skador och/eller fel skall utan dröjsmål anmälas till leverantören. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin inte gäller.
 • Garantin ersätter aldrig några som helst följdskador eller följdkostnader. Alla garantianspråk skall ske skriftligen och kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för inspektion och/eller reparation på av leverantören anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla.

Skador eller problem efter garantitidens utgång
Om du får problem med din transport efter det att garantin har upphört så vänd dig ändå till din leverantör. Vi har både kunskaperna, resurserna och viljan att hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan ibland också anse att en skada eller ett problem är av sådan art att vi löser det åt dig ändå som en goodwillgest. När det gäller t ex handhavandefel eller felinställd produkt debiterar våra serviceverkstäder dig undersökningskostnaden. Detta gäller även i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Vid eventuell tvist följer Trailerimport ARN:s rekommendationer. Som privatperson omfattas du även av Konsumentköplagen. För övrigt gäller svensk konsumentlag. Läs mer på Konsumentverkets hemsida. Åberopar du som garanti och det visar sig att felet beror på yttre åverkan och därför inte täcks av garantin står du för eventuell reparationskostnad. Vår auktoriserade personal kommer i första hand avgöra om felet beror på en felaktigt producerad vara eller yttre åverkan efter att varan nått oss. Du står för fraktkostnader om du åberopar garantin.Vid godkänd reklamation återbetalas eventuella kostnader på samma sätt som betalningen skett, har betalningen skett med kreditkort kommer samma kontonummer krediteras. Återbetalning sker så snart ett ärende avslutats.

Ej utlösta paket
Varor som beställts men som ej är utlösta eller som returneras till oss på grund av att du som köpare inte varit tillgänglig trots upprepade leveransförsök, kommer att debiteras 495 kronor inklusive moms för administrativa kostnader samt faktisk returkostnad. Vid specialbeställningar så debiteras hela ordervärdet.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Trailerimport i Norden AB sida, som gör att Trailerimport i Norden AB ej kan hålla nämnda avtal eller utfästelser, skall utgöra grund till att Trailerimport i Norden AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

KÖP OCH LEVERANSVILLKOR – FÖRETAG

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Trailerimport i Norden AB bekräftat beställningen genom e-postad orderbekräftelse.

Priser

Alla priser visas exkl. moms.
Moms debiteras dock alltid för svenska kunder.

Betalningsmetoder
Paypal (kortbetalning)
Swish 1234465597
Registrerad Företagskund – Faktura 30 dagar
Du kan ansöka om företagskonto här: https://webshop.trailerimport.se/skapa-konto/
Sedvanlig kreditkontroll kommer att göras.

Friskrivning
Vid eventuella felaktigheter i t ex. angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.
Vi reserverar oss för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår sida eller i våra annonser.

Frakt & Fraktkostnader

 • Schenker
 • DHL
 • Avhämtning hos Trailerimport i Gullbrandstorp

Fraktkostnad beror på vilken produkt du handlat.

 • Fast fraktkostnad – minifrakt 79,20:- (exkl. moms)
 • Fast fraktkostnad – standardfrakt 143,20:- (exkl. moms)
 • Fast fraktkostnad – skrymmande 239,20:- (exkl. moms)
 • Specialfrakt 1 – frakt 4 – 1095:- (exkl. moms)
 • Specialfrakt 2 – frakt 5 – 548:- (exkl. moms)
 • Fri frakt vid order över 2 000:- (ej skrymmande, efter rabatt, exkl. moms)
 • Special/anpassad frakt vid t ex. extra skrymmande produkter.

Trailerimport i Norden står för garantin tills dess att produkten/produkterna levererats till kund. Synliga skador på godset skall anmälas till oss på support@trailerimport.se Alla artiklar som visas med ”i lager”-status finns i vårt lager för omgående leverans. Vid eventuell försening kontaktas du av vår kundtjänst.

Leveranstider
För varor som finns i lager skickas varan dagen efter beställning.
Vid restnoterad order levereras varan dagen efter vi åter fått in den i lager.

Ångerrätt

 • Ångerrätt gäller inte företag.
 • Ångerrätt gäller ej för specialbeställd produkt (vara som ej lagerhålls av Trailerimport i Norden AB)

Garanti & reklamation

Är din vara skadad eller felaktig måste du reklamera varan inom 10 dagar. Beskriv felet noggrant och uppge beställning och fakturanummer. Vid reklamation skall du kontakta vår reklamationsavdelning via e-post support@trailerimport.se.
Vi återkommer sedan till dig med information om hur ärendet skall hanteras.

 • Garantin gäller inte för slitdetaljer. Som slitdetaljer räknas bland annat; bromsdelar, däck, gaskolvar, hjullager, sparkskydd, gummibeläggningar m.m. Garantin gäller för genomrostning av detaljer inte skönhetsfel.
 • Garantin gäller inte skador uppkomna av yttre våld. Garantin gäller inte fel eller skador orsakade av bristfällig skötsel, oaktsamhet och/eller felaktigt handhavande av släpet.
 • Garantin gäller inte för följdskador orsakade av modifieringar från originalutförandet ej godkända av oss och/eller tillverkaren.
 • Garantin gäller enbart vid normal användning av konsument. Släp som används i någon form av uthyrningsverksamhet eller liknande omfattas inte av garantin.
 • Skador och/eller fel skall utan dröjsmål anmälas till leverantören. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin inte gäller.
 • Garantin ersätter aldrig några som helst följdskador eller följdkostnader. Alla garantianspråk skall ske skriftligen och kunden skall på begäran utan kostnad för leverantören inställa släpet för inspektion och/eller reparation på av leverantören anvisad plats. Underlåtenhet att göra detta kan medföra att garantin upphör att gälla.

Skador eller problem efter garantitidens utgång
Om du får problem med din transport efter det att garantin har upphört så vänd dig ändå till din leverantör. Vi har både kunskaperna, resurserna och viljan att hjälpa dig på bästa sätt. Vi kan ibland också anse att en skada eller ett problem är av sådan art att vi löser det åt dig ändå som en goodwillgest. När det gäller t ex handhavandefel eller felinställd produkt debiterar våra serviceverkstäder dig undersökningskostnaden. Detta gäller även i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Vid eventuell tvist följer Trailerimport ARN:s rekommendationer.  Åberopar du som garanti och det visar sig att felet beror på yttre åverkan och därför inte täcks av garantin står du för eventuell reparationskostnad. Vår auktoriserade personal kommer i första hand avgöra om felet beror på en felaktigt producerad vara eller yttre åverkan efter att varan nått oss. Du står för fraktkostnader om denne åberopar garantin. Vid godkänd reklamation återbetalas eventuella kostnader på samma sätt som betalningen skett, har betalningen skett med kreditkort kommer samma kontonummer krediteras. Återbetalning sker så snart ett ärende avslutats.

Ej utlösta paket
Varor som beställts men som ej är utlösta eller som returneras till oss på grund av att du som köpare inte varit tillgänglig trots upprepade leveransförsök, kommer att debiteras 495 kronor inklusive moms för administrativa kostnader samt faktisk returkostnad. Vid specialbeställningar så debiteras hela ordervärdet.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal och utfästelser från Trailerimport i Norden AB sida, som gör att Trailerimport i Norden AB ej kan hålla nämnda avtal eller utfästelser, skall utgöra grund till att Trailerimport i Norden AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

0
  0
  Dina produkter
  Din varukorg är tomTillbaka till butik